Sandstulen AS er et søsterselskap til Pass Bygg AS som utfører tomterydding, graving og klargjøring før bygging av boliger eller hytter.

Siden oppstarten i 1991 har vi utført en rekke jobber for både private, firmaer og kommuner.

Vi har klargjort hyttefelt som Lunnstaden og Sandstullia på Hafjell, gravd VA-anlegg for flere kommuner, veioppdrag for statens vegvesen osv.

SprengningGraving
Transport 

Ved spørsmål -
Kontakt Arne Grimsrud

Snøbrøyting

Våre servicemedarbeidere utfører alle typer snøbrøyting. Det kan være seg traktorbrøyting av veier og innkjørsler, eller håndmåking av gangveier, tak og terrasser. I tillegg til faste avtaler med sameier og privatpersoner, tilbyr vi oppdrag enkeltvis. 

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next